اخبار 64

در سال 83 وقتی ریاست  اداره نظارت وپی گیری قوه قضائیه به اقای هادی حسنی سپرده شد ومن به ایشان مدارک توطئه های امریکا را در اطرافم نشان دادم

در سال 83 وقتی ریاست  اداره نظارت وپی گیری قوه قضائیه به اقای هادی حسنی سپرده شد ومن به ایشان مدارک توطئه های امریکا را در اطرافم نشان دادم ایشان بلافاصله ترتیب دادند که من اقای شاهرودی ریاست قوه قضائیه را که هفته ای یک روز برای دیدار بافرادی که از طرف نظارت وپیگیری برنامه ریزی شده بود ملاقات میکردند. من نیز با سرعت که اقای حسینی ترتیب داده بود  ریاست قوه را دیدم لازم است ذکر کنم که دوسال بعداز آمدم به ایران من بصورت ممتد به مسئولان در این که پرونده های من  توطئه های یک شیاد امریکائی است که به همین ترتیب نیز  در امریکا مشغول  واذیت وخسارت بوده ولی  مسئولان تعمدا  نمیخواستند این ادعا را  بررسی کنند وبهمین دلیل هم تا من در حضور ریاست قوه حاضر شدم بلافاصله گزارشی که قرار بود که چهار سال قبل به  ریاست قوه که تقدیم شود و تعمدا  تاخیرکرده بودند . دراین جلسه بلافاصله ارائه شد  ودر این ملاقات ریاست قوه دستور فاضی ویژه  دادند ولی ریاست دادگستری وقت تعمدا باز دستور رسیدگی مجدد دادوبعداز هفت ماه گزارش تائید لزوم قاضی ویژه نمود تعمدا قاضی نامناسب تعین شد  واعتراض های من بعداز تخریب او در تمام پرونده ها باعث تعویض   قاضی شد ویک قاضی مناسب برای من  تعین شد واین قاضی ئاچند سالی باعث محکوم شدن افرادی که در تو طئه ها همکاری میکردند شد  . اما خود گرفتار یک توطئه شد .که با طراحی امریکاترتیب داده شد . در هر صورت شش بار در قوه قضائی  به ادعا من در توطئه رسیدگی شد وهمیشه تائید شده بود ولی کار اساسی نشده بو د .در سالهای اخیر چند بار با تماس من یا آقای محجوب نماینده  مجلس گزارش فساد در اطرافم  ایشان با راه های مختلف سعی  د ر  حل مشکل نمودن ولی کوشش ایشان هماهنگ با چندین بار از طرف دادستان کل وقتی آقای رئیسی دادستان بودند وسایر مسئولان همه نتوانستند از فساد در اطراف من جلوگیری کنند .
  در پرونده شکایت من به داسرای  کارکنان دولت از دادستان  سابق  تهران  که بازپرس فوقالعاده دقیق ارجاع شد  وبرای مدت طولانی به ادعای توطئه رسیدگی میکرد آقای محجوب من را ملاقات کرده بودند وبازپرس صریحا در حضور همه قبول کرده بود (او لغت تبانی را بکار میبرد ) که یک تبانی در دادگستری در اطراف من وجود دارد بعد از انتخابات وقتی دادستان کل عوض شدند  اقای محجوب چند بار به اقای میرکوهی معاون پارلمانی خواستند پیگیری کنند که هیچکس اصلا به دستورات ایشان توجه ای نمیکند .بنا براین با توجه به انچه در دادسرا شنیده بودند ومدارکی که در دست من بودایشان پرونده را به کمیسیون اصل نود فرستادن در روز 16 مرداد ولی چند تعطیلی مجلس پیش آمده ولی من هم بیکار ننشسته ودر نامه ای به کلیه نمایندگان از فساد موجود به مدت بیست سال در اطرافم همکاری  قوه قضائی با این مجرمین اطلاع دادم ویک کپی از مفاله جدید  روزنامه ایران که کلیه وقایع را به صورت خلاصه نوشته بود را هم ضمیمه کردم در تنیجه حال کلیه نمایندگان از فساد در اطراف من به حمایت از  یک کشور متخاصم در قوه قضائی اطلاع دارند  .تا به بینیم که این افراد که قرار است حافظ منافع نا باشند اقدامی میکنند برای حلوگیری از قساد ورسیدگی به اینکه چرا منافع امریکا در ایران  مورد حمایت است
در ضمن ده نفری که مدت شش سال قبل حکم  جلب به دادرسی برایشان صادر شد ه بود روز 18 مردادوقت دادگاه برایشان تعین شده بودوه برای اینکه پیامی از طرف آن شیاد امریکائی به من برسانند   سرکار خانم منشی در احضاریه که برای من فرستاد نوشته بود درخواست وا خواه شما که منظور آن دلال اجازه اقامت من بود در روز یازده مهر یک روز بعداز قتل مریم دخترم خواهد بود .
در ضمن یک توطئه دیگر برای تهدید من برنامه ریزی شده بود. شعبه ایکه به شکایت سازمان زمین رسیدگی میکرد بدون جلسه دادگاه وتنظیم صورت جلسه دادگاه برای تهدید من رای غیر قانونی به نفع سازمان زمین داده بود که واقعا یک حکم مسخره است ودرست روزی که این حکم بعداز بیست روز سال روز قتل بیست سالگی مریم بدست من رسید که یک ضریه دیگر به من بزند البته در آن روز از مامور برق تا بقیه اطراف من مشغول خدمت به شیاد جانی امریکائی بودند  . جالب است که سعی کردند برای بار دوم پرونده خیانت در امانت خواهرم را بدزدند . چون او شاهد فساد در دادگاههای کیفری راچستر می نی سوتا بود همان که بعداز مقاله روزنامه جوان  ده ساعت بعداز پخش مجله اقای اوباما نیز به این فساد اقرار کرد .حال متوجه شدید چگونه دادگاهها حافظ منافع امریکائیهای مجرم هستند . این عین نامه ارسال شده برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نشان داده همکاری قوه قضائیه با این مجرمین      

           
                                بنام خدا      

آقای                نماینده ومحترم مردم
پس ازعرض سلام واهدای احترام
اینجانب دکترمینا پورزندوکیل درخواست دارم اجازه بفرمائید چند دقیقه مزاحمتان شوم ومطالبی از مبارزه با فساد موثر خواهد بود همراه با مدارک را خدمتتان ارائه نمایم
قبلا نیزمجلات خودمان  وکتابم  را  که از ضمیمه از این مسئله میباشد خدمنتتان ارائه نمودم جدیدااین فساد ازطرف آقای محجوب که سالهاست سعی در جلوگیری از این فساد نمودن ومتاسفانه موفق نشده اند پرونده را به گمیسیون اصل نود ارجاع کرده اند ولی با توجه به گسترده بودن فساد وسابقه چندین ساله این مبارزه نیاز به کمک به ایشان را  احساس میکنم. برای اطلاع بیشتر باید به اطلاع برسا نم که من مادر دختری هستم که توسط میوکلینیک بزرگترین موسسه پزشکی امریکا هشت سال به گروگان گرفته شده وبعد هم به قتل رسیده فساد در همکاری بعضی از قدرت مردان که پزشکانی در خانواده دارند میباشد برای نشان دادن مدارکم که دزدی ،کلاهبرداری ،اذیت وآزار های امریکا با حمایت کامل قوه قضائیه برای من انجام شده .. در این مملکت که فریاد مرگ بر امریکا به اسمان کشید شد ه  نمام اطراف من تحت کنترل است به نفع یک کشور متخاصم.

 

CAPTCHA